ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล พร้อมคณะผู้บริหาร และ นักศึกษา ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันแม่ 12 สิงหาคม 2557

{AG}12{/AG}