มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาเข้าร่วม

นำเสนอผลงานวิจัยในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

การเรียนรู้เชิงลึก”

 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560

เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 255

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง

*** LinK ***