ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียนักศึกษาและครู เข้าร่วมโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php…
www.bic.moe.go.th