ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครั้งที่ 7 /2559

 

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เวลา 15.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมอินทนิล

 {AG}ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7{/AG}