ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560