สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล (ภาคเช้า) 5/4/58