พิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร 2558

 คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 6/7/58
{AG}ตรา{/AG}