ภาพบรรยายกาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

 

{AG}sru-human-congratulations-2560{/AG}