กิจกรรม มรส. ร่วมใจ ทำดอกไม้จันทร์ถวายพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์
ณ โถงหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม มรส. ร่วมใจ ทำดอกไม้จันทร์ถวายพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ ณ โถงหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ชาวราชภัฏสุราษฎร์ฯเป็นคนของพระราชา ซึ่งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ดังนั้น กิจกรรมดังกล่าวจึงจัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ ลานพระราชวังดุสิต จำนวน 50,000 ดอก โดยร่วมกับชุมชนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน พร้อมทั้ง ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วย

ขอบคุณภาพข่าวจาก Fb#Mark Human

{AG}sru-human-Offering a flower for The King Rama 9{/AG}