มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมสมัครโครงการอุปสมบทหมู่

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ณ วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้สามารถแจ้งแบบสำรวจกลับไปยังกองพัฒนาศึกษาผ่านทางระบบ e-Document

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2559