ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัดตระพังจิก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานีในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 โดยรถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 05.30 น.
อาจารย์ท่านใดประสงค์จะเข้าร่วม โปรดแจ้งรายชื่อ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2557