ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม

    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้มีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในสำนักงานคณบดี ผู้บริหาร และบุคลากร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม