คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดตาม link ด้านล่างค่ะ

***Link***