ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

เข้าร่วมพิธีกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559

โดยมีกำหนดการดังนี้

                           ๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ข้าวสารอาหารแห้ง) จำนวน ๘๙ รูป

                               – เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

                           ๒. พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

                               – เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง

                           ๓. พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

                               – เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี