ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายสุชาญ ทวิชสังข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลวัดประดู่ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานเทศบาลวัดประดู่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 1 เทศบาลวัดประดู่