โครงการ

“มนุษยศาสตร์ ทำดีเพื่อพ่อ”

จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

เวลา 7.00 – 11.00 น. ร่วมบริจาคโลหิต.

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559

เวลา 7.00 – 8.30 น. กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานคณบดี

เวลา 10.30 พิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AG}โครงการมนุษยศาสตร์ ทำดีเพื่อพ่อ{/AG}