โครงการ “เปิดบ้าน สานสัมพันธ์น้องพี่เลือดส้ม-ขาว

    วันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 2560 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดโครงการ “เปิดบ้าน สานสัมพันธ์น้องพี่เลือดส้ม-ขาว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย อ.พงศ์เทพ แก้วเสถียร ผู้ช่วยคณบดี,อ.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ รองคณบดี, อ.อมรรัตน์ แซ่กวั่ง ประธานสาขาสารสนเทศศาสตร์ฯ ให้เกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย