ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ฟังการแถลงนโยบายและแนะนำตัวผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา

ในวัน อังคาร ที่ 17  กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาเรือนแก้ว มีคูปองกิจกรรม (Serial Key)