ขอเชิญคณาจารย์ ส่งบทความวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

2558.3
Admin Suppawat

 

ขอเชิญคณาจารย์ ส่งบทความวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเว็ปไวต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนะค่ะ

***LINK***