โครงการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28162141_1178598138941578_1709347981221473203_o
Admin Suppawat

โครงการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (การสร้างจิตอาสา) ณ หอประชุมวชิราลงกรณ 21 ก.พ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาและฝึกกิจกรรมสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมภิบาล พิธีเปิดโครงการโดย ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “เปิด ปรับ เปลี่ยนเพื่อจิตสาธารณะ โดย คุณศิริวัฒน์ คันทารส,คุณอุทิศ ดวงผาสุก,คุณวีรพงษ์ มาฉกาด

Blog Attachment

Leave us a Comment