ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28514885_1186644001470325_8040103550051092778_o
Admin Suppawat

 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment