โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ขอขอบคุณประธานพิธีเปิด ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

29570688_569761220076529_4303163076899324681_n
Admin Suppawat

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ขอขอบคุณประธานพิธีเปิด ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทนักศึกษา และขอขอบคุณวิทยากรจาก job db คุณปิยะพร ว่องกุล และคุณปาริชาติ นามวงษ์ ที่มาให้ความรุ้และแนะแนวทางเกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

Blog Attachment

Leave us a Comment