ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทางด้านนาฏศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะมนุษยศาสตร์

32561081_10213546600522586_5262806676863451136_o
Admin Suppawat

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทางด้านนาฏศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 8.00 – 13.00 น.
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อ อาจารย์ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย โทร 063-1464197

Leave us a Comment