คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 24 พฤษภาคม 2561

33367584_1042544462569097_604429098298638336_n
Admin Suppawat

 

คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลีี่ยนการเรียนรู้บริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการประกันคุณภาพ การวิจัยและบริการวิชาการตลอดจนสร้างเครื่อข่ายทางวิชาการและการพัฒนานักศึกษากับหน่วยงานภายนอก ในการนี้ จึงขออนุญาติให้ผู้บริหาร และอาจารย์บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การบริหารงานต่างๆ ใน วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น ห้องราชพฤกษ์ อาคาร84พรรษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

Blog Attachment

Leave us a Comment