โครงการเสวนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นกับประชาธิปไตย วิทยากรโดย ดร.กรวิทย์ เกาะกลาง อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ทศพล งานไพโรจน์ อดีตนายกเทศบาลเมืองท่าข้าม นายพรหมพชร นาเมือง นายก อบต.บ้านยาง อาจารย์ธาตรี คำแหง ผู้ดำเนินรายการ

IMG_7604
Admin Suppawat

โครงการเสวนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง การปกครองท้องถิ่นกับประชาธิปไตย
วิทยากรโดย
ดร.กรวิทย์ เกาะกลาง อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ทศพล งานไพโรจน์ อดีตนายกเทศบาลเมืองท่าข้าม
นายพรหมพชร นาเมือง นายก อบต.บ้านยาง
อาจารย์ธาตรี คำแหง ผู้ดำเนินรายการ

Leave us a Comment