โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักสารสนเทศศาสตร์ ณ ห้องราชพฤกษ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ:แนวโน้มในปัจุบันและความท้าทายในอนาคต วิทยากรโดย ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

IMG_7672
Admin Suppawat

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักสารสนเทศศาสตร์ ณ ห้องราชพฤกษ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ:แนวโน้มในปัจุบันและความท้าทายในอนาคต วิทยากรโดย ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

Leave us a Comment