ด้วยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 และงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

psd-sruhumansru
Admin Suppawat

ด้วยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 และงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งแผนการดำเนินรถในวันดังกล่าว

๑. วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น. ปิดการจราจรในเส้นทางตั้งแต่แยกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปถึงบริเวรหอประชุมวชิราลงกรณ และห้ามจอดตลอดเส้นทางใรวันดังกล่าว

๒. วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ห้ามจอดรถตั้งแต่แยกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปถึงบริเวรหอประชุมวชิราลงกรณ และห้ามจอดตลอดวัน

[pdf-embedder url=”https://human.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/humansru25610622-101328.pdf”]
Blog Attachment

Leave us a Comment