คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่หนูเรียง จันทร์ส่งแก้ว อายุ ๗๖ ปี มารดาของนายอภิรักษ์ จันทร์ส่งแก้ว นักจัดการยานพาหนะ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

38269270_426991107822451_7373209814907748352_o (1)
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่หนูเรียง จันทร์ส่งแก้ว อายุ ๗๖ ปี มารดาของนายอภิรักษ์ จันทร์ส่งแก้ว นักจัดการยานพาหนะ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โดยเจ้าภาพกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่ ๒-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านเลขที่ ๑๔๔/๓ หมู่ ๑๒ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช และฌาปนกิจศพในวันจันทร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ฌาปนสถานวัดท่าไทร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเป็นเจ้าภาพในวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขึ้นรถที่โรงรถ เวลา ๑๕.๓๐ น.

 

Leave us a Comment