โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศน์น้อย โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

38055919_1160167450801984_665299883078451200_o
Admin Suppawat

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศน์น้อย โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัน ศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

Leave us a Comment