เอกสารใบลาแบ2 ภาษา

Admin Suppawat

 

[pdf-embedder url=”https://human.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/4.17ใบยกเลิกวันลา.pdf”] [pdf-embedder url=”https://human.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/4.18ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล.pdf”] [pdf-embedder url=”https://human.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/4.21ใบลาพักผ่อน.pdf”] [pdf-embedder url=”https://human.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/4.20ใบลาอุปสมบท.pdf”] [pdf-embedder url=”https://human.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/4.19ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์.pdf”] [pdf-embedder url=”https://human.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/4.22ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.pdf”] [pdf-embedder url=”https://human.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/4.24ใบขออนุญาติไปต่างประเทศ.pdf”] [pdf-embedder url=”https://human.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/4.15ใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร.pdf”]
Blog Attachment

Leave us a Comment