มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

43787868_2336279203089673_4141323061553004544_o
Admin Suppawat

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในกระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Leave us a Comment