ขอแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่กรรมของคุณพ่อสุดใจ นิลเอก บิดาดร.พิสิฐ นิลเอก อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ป้ายงานศพ2 copy
Admin Suppawat

ขอแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่กรรมของคุณพ่อสุดใจ นิลเอก บิดาดร.พิสิฐ นิลเอก อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เจ้าภาพกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านพัก อ.สิงหนคร จ.สงขลา และฌาปนกิจศพในวันเสาร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ฌาปนสถานวัดประตูไชย อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

Leave us a Comment