ขอแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่กรรมของคุณพ่อเรื่อย เผือกคง บิดา ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์

ป้ายงานศพ11
Admin Suppawat

ขอแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่กรรมของคุณพ่อเรื่อย เผือกคง บิดา ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เจ้าภาพกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดสถลธรรมาราม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ฌาปนสถานวัดสถลธรรมาราม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment