การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

IMG_9684
Admin Suppawat

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment