โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่

[:th]46153729_1395893657212024_4527690592854999040_o[:]
Admin Suppawat

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดข่าวสารที่ถูกต้องและเข้าถึงตัวผู้เรียนได้รวดเร็ว โดยมีนักเรียน ครูแนะแนว คณาจารย์ และสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกว่า 2,000 คน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Leave us a Comment