โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตร

[:th]IMG_0291[:]
Admin Suppawat

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตร
ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

Leave us a Comment