ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

[:th]IMG_9415[:]
Admin Suppawat

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย มีนางอภิรดี แนวประดับ โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา2 และดร.พิชัย แก้วบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณบดี ดร.พิชัย สุขวุ่น เข้าร่วมในการประชุม วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment