คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระชาโชบาย เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

[:th]IMG_9436[:]
Admin Suppawat

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.ที่ห้องฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าพบหลักสูตรจิตรกรรม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระชาโชบาย เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

 

Leave us a Comment