ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป

[:th]46075917_2387049658012627_1609863131062861824_o[:]
Admin Suppawat

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา o๗.๓o น. ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน ๔ ภาค)

Leave us a Comment