พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.”

[:th]IMG_9661[:]
Admin Suppawat

 

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.” และ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนไทย 4 ภาค) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment