ยกระดับศักยภาพสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ จังหวัดยะลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

[:th]48388920_10212317089394732_6352560177597644800_o[:]
Admin Suppawat

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและบริการเพื่อยกระดับศักยภาพสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ จังหวัดยะลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561
——————
อาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บรรยายเรื่อง รูปแบบการบูรณาการการจัดการท่องเที่ยวชุมชน/กรณีศึกษา และกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรมในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมมังกีส ชั้น 2 อาคาร 24 ตึกสังคมศาสตร์
—————–
โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทภาครัฐกับการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน”

Leave us a Comment