ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่2/2561

[:th]IMG_0936[:]
Admin Suppawat

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่2/2561 วันพฤหัสบดี ที่27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment