หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยประจำปี ๒๕๖๑

Admin Suppawat

หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีมอบผ้ากฐินบาทหลวงแห่งกระทรวงมหาดไทยประจำปี

 

scan25620108-1902087

Blog Attachment

Leave us a Comment