“นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.”

[:th]241859[:]
Admin Suppawat

                   ดร.นรา พงษ์พานิช เข้าร่วมการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2562

ดร.นรา พงษ์พานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “ผู้ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าร่วมการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส​ สกว.​ ครั้งที่​ 18” ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ​ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์​ ชะอำ​ บีช​ รีสอร์ท​ จ.เพชรบุรี

การประชุม “นักวิจัยใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส” เป็นการประชุมประจำปีที่จัดต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 18 ปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยทั่วทั้งประเทศที่ได้รับทุนการวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สกว. ทุกประเภท มานำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปปรับแก้ไขโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในการนี้ ยังมีกิจกรรมของการประชุมประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่านอื่นๆ ทั้งนี้บทสรุปจากการบรรยาย​ คือ เป้าหมายของประเทศ​ คือ​ คนไทยทั้งปวง​มี​ กาย​ ใจ​ สติ​ ปัญญา​ ความรู้​ และทักษะชีวิต​ที่ดี (ทุกช่วงวัย)

 

 

Leave us a Comment