โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน(ฝึกชุมชน)

[:th]IMG_1084[:]
Admin Suppawat

โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน(ฝึกชุมชน)

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment