ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.กล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Admin Suppawat

scan25620112-112730 scan25620112-112446 (1)

แสดงความคิดเห็นต่อร่างพรบระบุผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Blog Attachment

Leave us a Comment