“ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2562

[:th]49949667_2281687251855674_1303512670141415424_n[:]
Admin Suppawat

“ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ 14 ม.ค. 62 | 13.00 น. ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม นายกิตติ ทวีทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ท้องที่ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม สื่อมวลชลได้รับแต่งตั้งจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานผลการดำเดินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561 และเเต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562 เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง การเชื่อมโยงเครือข่าย กองทุนสวัสดิการชุมชน ให้เป็นไปตาม ระเบียบกลไก มีความมั่นคงและยั่งยืน ต่อไป

Leave us a Comment