ประชุม พบปะ หัวหน้ากลุ่มเรียนและตัวแทนนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน แนวคิด และเสนอแนะ ในเรื่องต่างๆโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิชัย สุขวุ่น

[:th]50275218_870349586684356_6070123759572877312_n[:]
Admin Suppawat

ประชุม พบปะ หัวหน้ากลุ่มเรียนและตัวแทนนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน แนวคิด และเสนอแนะ ในเรื่องต่างๆโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิชัย สุขวุ่น

 

 

Leave us a Comment