แลกเปลี่ยนงานวิจัยทางสังคม เศรษฐกิจ เพื่อการสร้างนวัตกรรมทางเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ

[:th]49864973_2284741851550214_8743171504633544704_n (1)[:]
Admin Suppawat

ช่วงบ่ายวันนี้ ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร. สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม กับท่าน ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือกับท่าน ผอ.สุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการร่วมแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางสังคม เศรษฐกิจ เพื่อการสร้างนวัตกรรมทางเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ทาง ผอ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ให้ทางนักวิชาการ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น จังหวัด เข้ามาร่วมกันออกแบบสร้างนวัตกรรม การออกแบบร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย เพื่อการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองพี่น้องชาวสวนยาง เพื้อการพัฒนาชาวสวนยางต่อไป ครับ

Leave us a Comment