ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2562

[:th]IMG_1198[:]
Admin Suppawat

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอินทนิลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

Leave us a Comment